X

Monument gesneuvelden meidagen 1940

Het heldhaftige optreden in mei 1940 van het voltallige personeel van het Wapen der Militaire Luchtvaart heeft een zeer bijzondere betekenis voor de hedendaagse Koninklijke Luchtmacht. Kort na de capitulatie heeft Koningin Wilhelmina het ‘wapen der militaire luchtvaart’ de Militaire Willemsorde toegekend:

Overwegende, dat het wapen der militaire luchtvaart, voor zover betreft het luchtwapen, met grote moed en zelfopoffering zijn taak heeft volbracht, door zonder te letten op aantal en hoedanigheid der vijandelijke vliegtuigen, zonder de minste aarzeling aan te vallen, waar zich daartoe de gelegenheid voordeed; overwegende voorts, dat ook het niet-strijdende gedeelte der militaire luchtvaart onder de moeilijkst denkbare omstandigheden, zowel op de vliegvelden als daarbuiten, ten volle heeft voldaan aan het devies: “Moed, Beleid en Trouw”.

Erkenning en waardering van specifieke groepen die deel uit maakten van de militaire luchtvaart wordt op prijs gesteld. Een gepast gedenkteken voor de groep van 75 militairen van het Wapen der Militaire Luchtvaart die gedurende de meidagen van 1940 is gesneuveld, is daarom op zijn plaats. Het monument zelf kwam tot stand dankzij een samenwerkingsverband van verschillende instanties zoals leden van het Reüniecomité ‘Oud-Soesterbergers’, de Oorlogsgravenstichting en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie met functionarissen van de Koninklijke Luchtmacht.